شیر

شیر بدون چربی یا شیر پرچرب؟! مسئله این است

/skim-milk-versus-high-fat-milk-which-is-healthier-and-helps-you-lose-weight

آیا می‌دانستید زنانی که بیشتر، محصولات لبنی پر چرب مصرف می‌کنند، 8 درصد کمتر در معرض چاقی و اضافه وزن قرار می‌گیرند؟!