سلامت روان

تشخیص و درمان افسردگی در زنان

/depression

افسردگی؛ بیماری روحی جدی است که زنان تقریبا دو برابر مردان نشانه‌های افسردگی را از خود بروز داده‌اند. اما افسردگی در زنان چگونه تشخیص داده می‌شود؟