دهان

برای همیشه با بوی بد دهان خداحافظی کنید

/bad-breath

بوی بد دهان می‌تواند سبب انزوای اجتماعی و اضطراب و افسردگی در فرد شود. "گیتی‌مد" در این مقاله، راهکارهای رفع بوی بد دهان را بررسی کند.