حقوق زنان

حق حيات و سلامت زنان از نگاه قوانين بین‌المللی و داخلی

/the-right-to-health-of-women

در اين مقاله به بررسی حق سلامت زنان در قوانين بـين‌المللی و قوانين داخلی که در جهت پيشگيری از مرگ و مير مادران موثرند، می‌پردازيم.