تناسب اندام

نقش رژیم غذایی و ورزش در کاهش وزن و تناسب اندام

/diet-and-exercise-for-weight-loss

آیا می‌دانید برای لاغری و داشتن اندامی متناسب هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ و راه میانبری، وجود ندارد. اما فعالیت منظم ورزشی و رژیم غذایی سالم، نقش بسیار تعیین کنند‌ای در فرم‌دهی بدن دارند.