بازی

بازی؛ راهی برای تشخیص احساس کودکان

/recognize-children-s-emotion-with-game

به کمک بازی می‌توان تمام حالات و احساسات کودکان مانند ترس، استرس، شادی، غم، عدم اعتماد به نفس و... را شناسایی کرد؛ اما چگونه؟!