روز ملی بهداشت محیط، فرصتی است تا با بیان راهکارهای کنترل آلودگی هوا، دفع پسماند، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، بتوان از آن در جهت تغییر نگاه و جلب نظر مسئولان به اهداف زیست‌محیطی و بهداشتی، بهره برد.

حفظ تندرستی و رهایی از رنج و بیماری یکی از مهمترین مسائلی است که همواره در طول تاریخ، فکر بشر را به خود مشغول نموده است. 

با پیشرفت علم و دانش و شناختن عوامل بیماری‌زا و تاثیر آن بر تندرستی، انسان آموخت که باید در محیط پاکیزه و سالم زندگی کند و از آنچه سلامتی او را به خطر می‌اندازد اجتناب نماید.

دستیابی به شهر و زندگی سالم

وزارت بهداشت، 11‌اسفند را روز ملی بهداشت محیط، نامگذاری نمود تا بتواند ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های کارکنان بهداشت محیط (پاسداران سلامت) که در امر سلامت جامعه نقش اساسی و پایه‌ای را به عهده دارند، اهمیت ارتقاء امر بهداشت و حفظ سلامت آحاد جامعه را نیز پررنگ نماید.

همچنین روز ملی بهداشت محیط در ایران، فرصتی است تا از این روز در جهت تغییر نگاه مسئولان و جلب توجه بیشتر آنان به اهداف زیست‌محیطی و بهداشتی بهره برد. 

بهداشت محیط

از نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بهداشت محیط (Environmental health) عبارتند از جنبه‌هایی از سلامت انسان‌ها و بیماری‌ها که بوسیله عوامل محیطی مشخص می‌شوند. 

همچنین این سازمان در تعریف بهداشت محیط به تئوری و ارزیابی و کنترل عوامل محیطی، اشاره دارد که می‌توانند بطور بالقوه روی بهداشت و سلامت، تأثیر بگذارند.

تعریف بهداشت محیط که توسط سازمان WHO در اروپا استفاده می‌شود، شامل هر دو اثرات مستقیم پاتولوژیک مواد شیمیایی، تشعشعی و برخی از عوامل بیولوژیکی و اثرات آن‌ها (اغلب غیرمستقیم) بر روی سلامت و رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و محیط فرهنگی، شامل مسکن، توسعه شهری، زمین مورد استفاده و حمل و نقل می‌باشد.

در هر صورت بهداشت محیط را نباید با حفاظت از محیط زیست اشتباه گرفت، چراکه منظور از بهداشت محیط، حفاظت از هر دو محیط طبیعی و محیط انسان ساخت برای سلامت انسان‌ها می‌باشد، در حالیکه منظور از حفاظت از محیط زیست، حفاظت از محیط طبیعی برای حفظ اکوسیستم، می‌باشد.

ابزار انجام سیاست‌های بهداشت محیط

ابزار انجام سیاست‌های بهداشت محیط، از نظر  سازمان بهداشت جهانی، نظارت و کنترل فعالیت‌ها می‌باشد. همچنین، آن‌ها این نقش‌ها را با ترویج بهبود بخشیدن به پارامترهای محیطی و تشویق استفاده از فن‌آوری و رفتارهای سازگار با محیط زیست، انجام می‌دهند.

بنابراین در این روز می‌توان با بیان راهکارهای کنترل آلودگی هوا، دفع پسماند، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، نظر مردم و مسئولین را به موضوع بهداشت محیط (Environmental health) جلب نموده و حساسیت‌های لازم جهت اجرای طرح‌های پیشنهادی را در آنها برانگیخت. 

منبع: ویکی نیکی