انواع تست‌های خودشناسی من جمله تست خودشناسی؛ دوست‌یابی، تست شخصیت شناسی mbti و... معمولا همیشه مورد استقبال عموم افراد هستند؛ اما گاهی اين اشكال بر آنها وارد است که افراد را از كند و كاو اساسی درباره خودشان، باز می‌دارند.
در واقع افرادی که حوصله چندانی برای كشف دنیای درون خود ندارند، سراغ انجام تست‌های خودشناسی می‌روند تا خيلی زود و بی‌دردسر به نتايج لازم برسند. البته انجام این تست‌ها، برای عده‌ای نیز به نوعی يک سرگرمی محسوب می‌شود.

اما توصيه "گیتی لایف" اين است كه هيچ‌گاه اين تست‌ها را جايگزين كشف درونی و تلاش برای شناختن حالات و روحیات خود نكنيد، زیرا اين تست‌ها تنها جهت شناخت خصوصیات عمومی افراد، کمک خواهند کرد.

خودشناسی در 10 مرحله

تست‌ شخصیت‌شناسی این بخش را انجام دهید تا با پاسخ‌گویی به سوالات، بخشی از شخصیت خود را بهتر شناخته و با روحیات خود بیشتر آشنا شوید.

1. چه زمانى از روز در بهترين و آرام‌ترين وضعیت روحی قرار داريد؟

الف) صبح

ب) عصر و غروب

ج) شب

2. معمولا چگونه راه مى‌رويد؟

الف) نسبتا سريع با قدم‌های بلند

ب) نسبتا سريع، با قدم‌هاى كوتاه ولى تند و پشت سر هم

ج) آهسته‌تر، با سرى صاف روبرو

د) آهسته و سربه زير

ه) خيلى آهسته

3. وقتى با ديگران صحبت مى‌كنيد...

الف) مى‌ايستيد و دست به سينه حرف مى‌زنيد

ب) دست‌ها را در هم قلاب مى‌كنيد

ج) يک يا هر دو دست را در پهلو مى‌گذاريد

د) شخصى كه با او صحبت مى‌كنيد را لمس می‌کنید

ه) با گوش خود بازى مى‌كنيد، به چانه‌تان دست مى‌زنيد يا موهايتان را صاف مى‌كنيد

4. وقتى آرام هستيد، چگونه مى‌نشينيد؟

الف) زانوها خم و پاها تقريبا كنار هم

ب) چهارزانو

ج) پا صاف و دراز رو به بيرون

د) يک پا زير ديگرى خم 

5. وقتى چيزى واقعا براى شما جالب است، چگونه واكنش‌نشان مى‌دهيد؟

الف) خنده‌اى بلند كه نشان‌دهد چقدر موضوع برای شما جالب بوده

ب) خنده، اما نه بلند

ج) با پوزخند كوچک

د) لبخند بلند

ه) لبخند ملیح

پیشنهاد مطالعه

بی‌قید و شرط، خود را دوست بدارید.!

6. وقتى وارد يک ميهمانى يا جمعی مى‌شويد...

الف) با صداى بلند سلام می‌کنید و با حركتى كه همه متوجه شما شوند، وارد مى‌شويد.

ب) با صدایی نسبتاً آرام‌ سلام مى‌كنيد و سريع به دنبال شخصى كه او را مى‌شناسيد، مى‌گرديد.

ج) در حد امكان آرام وارد مى‌شويد، سعى مى‌كنيد به نظر سايرين نياييد.

7. سخت مشغول كارى هستيد، بر آن تمركز داريد، اما ناگهان شخصى رشته تمرکز شما را پاره می‌کند...

الف) از وقفه ايجاد شده راضى هستيد و از آن استقبال مى‌كنيد

ب) به شدت ناراحت مى‌شويد

ج) ناراحت می‌شوید اما از وقفه ایجاد شده، چندان ناراحت هم نمی‌شوید

8. كداميک از مجموعه رنگ‌های زير را بيشتر دوست داريد؟

الف) قرمز يا نارنجى

ب) سياه

ج) زرد يا آبى كمرنگ

د) سبز

ه) آبى تيره يا ارغوانى

و) سفيد 

ز) قهوه‌اى، خاكسترى، بنفش

9. وقتى شب در رختخواب هستيد، در آخرين لحظات پيش از خواب، در چه حالتى دراز مى‌كشيد؟

الف) به پشت

ب) روى شكم (دمر)

ج) به پهلو و كمى خم و دايره‌اى

د) سر بر روى يك دست

ه) سر زير پتو يا ملحفه

10. آيا شما غالبا خواب مى‌بينيد كه...

الف) از جايى مى‌افتيد

ب) مشغول جنگ و دعوا هستيد

ج) به دنبال كسى يا چيزى هستيد

د) پرواز مى‌كنيد يا در آب غوطه وريد

ه) اصلا خواب نمى‌بينيد

و) خواب‌هاى خوش مى‌بينيد

خودشناسی در 10 مرحله

جمع امتیازات

وقت آن رسیده تا امتیازات خود را جمع کنید و طبق عدد به دست آمده، خود را بهتر بشناسید:

سؤال اول:

الف(۲ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۶ امتياز)

سؤال دوم:

الف (۶امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۷ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (۱ امتياز)

سؤال سوم:

الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۵ امتياز)، د (۷ امتياز)، ه (۶ امتياز)

سؤال چهارم:

الف (۴ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۲ امتياز)، د (۱ امتياز)

سؤال پنجم:

الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۲ ا متياز)

سؤال ششم:

الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۲ امتياز)

سؤال هفتم:

الف (۶ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۴ امتياز)

سؤال هشتم:

الف (۶ امتياز)، ب (۷ امتياز)، ج (۵امتياز)، د (۴ امتياز)، ه (۳ امتياز) و (۲ امتياز)، ز (۱ امتياز)

سؤال نهم:

الف (۷ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۴ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (۱ امتياز)

سؤال دهم:

الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۶ امتياز)، و (۱ امتياز)

امتيازهای‌تان را جمع زديد؟ عدد به دست آمده را با اطلاعات زیر مقايسه كنيد تا شخصيت خودتان را بهتر بشناسيد.

بیشتر بخوانید

آشنایی با پیچیدگی شخصیتی و تغییرات خلقی افراد دوقطبی

نتيجه تست خودشناسی

چقدر خود را مى‌شناسيد؟ دیگران شما را چگونه می‌بینند؟!

امتياز بالاى ۶۰:

ديگران در ارتباط و رفتار با شما شديداً مراقب و هوشيار هستند آن‌ها شما را مغرور، خودمحور و بى‌نهايت سلطه جو مى دانند.

گرچه شما را تحسين مى‌كنند و به ظاهر مى‌گويند«كاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ايجاد رابطه‌اى عميق و دوستانه بى‌ميل و فرارى هستند.

امتیاز ۵۱ تا ۶۰:

بدانيد دوستان شما را تحريک پذير مى‌دانند، بدون فكر عمل مى‌كنيدو سريع از موضوعات ناخوشايند برآشفته مى‌شويد، علاقه‌مند به رهبرى جمع و تصميم گيري‌هاى سريع داريد.

(هرچند اغلب درست از كار درنمى آيند!) ديگران شما را جسور و اهل مخاطره مى‌دانند. كسى كه همه چيز را تجربه و امتحان مى‌كند، از ماجراجويى لذت مى‌برد و در مجموع به دليل ايجاد شرايط و بستر هيجانات توسط شما، از همراهى‌تان لذت مى‌برند.

امتیاز ۴۱ تا ۵۰:

به خود اميدوار باشيد، ديگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم كننده و جالب و جذاب مى‌بينند. شما دائماً مركز توجه جمع هستيد و از تعادل رفتارى خوبى بهره‌مند هستيد.

فردى مهربان، ملاحظه كار و فهميده به نظر مى‌رسيد. قادر هستيد به موقع باعث شادى و خوشى دوستان‌تان شويد و اسباب هلهله و خنده آن‌ها را فراهم كنيد و در همان شرايط و در صورت لزوم بهترين كمک بر اعضاى گروه هستيد.

امتیاز ۳۱ تا ۴۰:

بدانيد در نظر سايرين معقول، هوشيار، دقيق، ملاحظه كار و اهل عمل هستيد. همه مى‌دانند شما باهوش و با استعداد هستيد اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستيد. به سرعت و سادگى با ديگران باب دوستى را باز نمى‌كنيد.

اما اگر با كسى دوست شويد صادق، باوفا و وظيفه شناس هستيد. اما انتظار بازگشت اين صداقت و صميميت از طرف دوستانتان را داريد گرچه سخت دوست مى‌شويد اما سخت‌تر دوستى‌ها را رها مى‌كنيد.

امتیاز ۲۱ تا ۳۰:

در نظر سايرين فردى زحمت‌كش هستيد اما متأسفانه گاهى اوقات ايرادگير هستيد. شما بسيار بسيار محتاط و بى‌نهايت ملاحظه كار به نظر مى‌رسيد.

فردی زحمتكش كه در كمال آرامش و با صرف زمان زياد در جمع بار ديگران را بردوش مى‌كشد و بدون فكر و براساس تحريک لحظه‌اى و آنى هرگز نظر نمى‌دهد. ديگران مى‌دانند شما هميشه تمام جوانب كارها را مى‌سنجيد و سپس تصميم مى‌گيريد.

امتیاز كمتر از ۲۱ :

ديگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شكاک و دودل مى‌دانند شخصى كه هميشه سايرين به عوض او فكر مى‌كنند، برايش تصميم مى‌گيرند و از او مراقبت مى‌كنند. كسى كه اصلاً تمايل به درگيرشدن در كارهاى گروهى و ارتباط با افراد ديگر را ندارد.

با شخصیت شناسی، هدفمند گام بردارید.

در واقع هیچ‌یک از ما خود را به طور کامل نمی‌شناسیم، به همین دلیل با علم به اینکه می‌دانیم برای خودشناسی باید راه طولانی طی کنیم؛ اغلب به انجام تست‌های خودشناسی روی می‌آوریم، که هرگز به طور کامل نمی‌توانند، تمام شخصیت ما را به طور کامل آنالیز کنند. 

تا زمانی که خود را نشناسید، توانایی‌ها و نقاط ضعف‌ شما مشخص نخواهد شد، بنابراین در تصمیمات و انتخاب‌های مهم زندگی خود دچار مشکل خواهید شد.

با خودشناسی، مسیری که به خوشبختی و موفقیت در زندگی شما منتهی می‌شود، بسیار کوتاه‌تر خواهد بود.